COM FUNCIONA UN POEMA? DE LA TÈCNICA A L'EMOCIÓ POÈTICA – TALLER DE POESIA

COM FUNCIONA UN POEMA? DE LA TÈCNICA A L’EMOCIÓ POÈTICA – TALLER DE POESIA

agost 2, 2010  |  Biblioteca

NOVETAT!

Per què ens emociona un poema. Pel que diu? Per com diu? Uns vers lliure és realment lliure? La poesia té uns mecanismes tècnics (la mètrica i el ritme del vers, els recursos literaris, i les estratègies temàtiques i textuals de la poesia) que ens ajudaran a afrontar la creació poètica amb més de possibilitats d’èxit i també a gaudir més plenament del plaer de la lectura. Com utilitzar aquest recursos és una decisió individual de cada poeta, però conèixe’ls, una necessitat. Es faran provatures i exercicis pràctics per comentar conjuntament si l’alumne ho desitja.

  • Professor: Lluís Freixas
  • Dies: 13 i 27 d’octubre, 10 i 24 de novembre
  • Horari: D’11 a 12.30 h
  • Preu: 40 €
  • Lloc: Centre Cultural Sala Galà