DESCOMPTES

Aplicables (a excepció dels cursos de català) a tots els cursos aquí descrits.

10% de descompte

Tots els descomptes s’han de sol•licitar un cop es formalitza la inscripció i aportant la documentació que justifica la situació en cada cas.

Cada sol•licitant només pot acollir-se a un descompte.