MATRICULACIÓ I INSCRIPCIONS

CENTRE CULTURAL SALA GALÀ

C. del Molí, 9
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 28 20

info@salagala.cat

Horaris Punt d’Informació
Dimecres i dijous, de 10 a 14 h
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

TOTES LES INSCRIPCIONS ES FORMALITZARAN EN LÍNIA!!

Es donarà suport a totes les persones que ho sol•licitin des del Centre Cultural Sala Galà.

INSCRIPCIONS ON-LINE

MATRÍCULA

Matrícula Escola de Música: 70 €

Matrícula Escola d’Art: 30 €

Cursos diversos: 5 €

El cobrament de la matrícula s’efectuarà per domiciliació bancària a través de XALOC.

En cas de deixar el curs abans que finalitzi, l’import de la matrícula no és retornable.

 

La matrícula inclou: Assegurança d’accidents, llibres per a la formació de llenguatge musical, les eines i materials bàsics per a cada activitat i la utilització de les instal·lacions.

NOTES SOBRE EL COBRAMENT DE LES QUOTES
  • El pagament de les activitats és mensual (a excepció dels casos especificats).
  • La domiciliació es realitza durant el mes en curs i no varia segons el calendari escolar.
  • Les activitats d’un sol dia es paguen íntegrament abans de l’inici de l’activitat.
  • Per notificar una modificació de les dades personals i/o les condicions de l’activitat on l’alumne estigui inscrit que generi una modificació en la quota, ha de ser notificada al punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà abans del dia 24 del mes en curs per a la seva aplicació al mes següent. En cas contrari no es podrà garantir la modificació en el termini establert.
BAIXES DELS ALUMNES

Qualsevol baixa dels alumnes s’haurà de comunicar abans del dia 24 del mes en curs per a la seva aplicació al mes següent, per escrit mitjançant el model que es facilitarà a través del punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà.

La manca d’aquesta comunicació serà motiu suficient per no considerar la baixa degudament formalitzada.

Document de baixa (PDF)

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cassà de la Selva.
Finalitat: organització de les activitats culturals i cursos convocats per l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Legitimació: consentiment de la persona que s’inscriu i prestació del servei.
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. En el cas de necessitar contractar una assegurança les dades es comunicaran a la companyia asseguradora.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol•licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.