Cheap Valium Online Buy Xanax Next Day Delivery Buy Diazepam 2Mg Uk Buy Ambien Cheap Online Buy Ambien 10Mg
Estructura

salagala 0025

El Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar el febrer de 2003 els estatuts del Centre Cultural Sala Galà com a organisme autònom.

En data 1 d’abril de 2014, el Centre Cultural Sala Galà passa a formar part completament de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, subrogant-se aquest amb tots els drets i obligacions.