Buy Diazepam Dubai Buy Xanax In Dominican Republic Order Xanax Usa Soma 350 Mg Price Buy Watson Diazepam
Cursos art ocult

aula dartistes

D’OCTUBRE A JUNY | A PARTIR DE 16 ANYS

Les persones que ho desitgin podran fer ús de l'aula d'artistes de l'Escola Municipal d'Art per anar-hi a pintar o dibuixar en companyia d'altres artistes locals.

  • Professora: Lourdes Ral
  • Dates: dilluns, dimecres i dijous, d'octubre a juny
  • Horari: dilluns i dijous, de 10 a 13 h, i dilluns i dimecres, de 17 a 19.30 h
  • Preu: 15 € /mes
  • Matricula: 30 €