Buy Phentermine Hcl 15Mg Buy Phentermine Vs Ephedrine Buy Valium Roche Online Uk Order Valium Online Canada
Informació general EMMC

CALENDARI

Les activitats del Centre Cultural Sala Galà segueixen el calendari escolar pel que fa a dies lectius i de vacances (a excepció dels cursos per a adults).

Inici del curs: Dilluns 13 de setembre de 2021

Cloenda del curs: Dimecres 22 de juny de 2022

Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: Del 11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Festa Major de Cassà (festius locals): 13 i 14 de juny de 2022.

Festius de lliure elecció locals: 11 d'octubre i 7 de desembre de 2021 i 25 de febrer de 2022

MATRÍCULA

70 €

REUNIÓ INFORMATIVA 2021 - 2022

Dia: Dimarts, 7 de setembre de 2021

Hora: 20 h

Lloc: Centre Cultural Sala Galà


 

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL

Els horaris de llenguatge són els que us presentem en la descripció de cada curs, però poden estar subjectes a canvis en funció de les matriculacions definitives.

ATENCIÓ ALUMNES NOUS DE LLENGUATGE MUSICAL

Per a alumnes nous o bé que han cursat estudis en altres centres de música, es farà una petita prova de nivell per avaluar a quin curs han de continuar els estudis musicals. Cal demanar hora i portar els llibres o el material utilitzats fins ara.

ATENCIÓ TOT L’ALUMNAT I FAMÍLIES CURS 2021-2022
  • El mes de febrer es lliurarà un informe de seguiment i el mes de juliol un informe final. Així mateix, el professor/coordinador de l’aula informarà individualment totes les famílies que ho desitgin sobre l’aprenentatge del seu fill.
  • Si el professor de llenguatge musical no pot impartir la classe per algun motiu justificat, l’Escola ha de facilitar, el mateix dia, un professor substitut o bé gestionar la recuperació de la classe.
  • Si un alumne falta a classe d’instrument, la classe no es recuperarà; si és el professor qui no hi pot assistir, llavors es fixarà la data i l’hora de recuperació.
  • Al llarg del curs es realitzen activitats diverses com concerts didàctics, cicles de música i audicions d’alumnes.


 

HORARIS INSTRUMENT

Elecció dels horaris dels diferents instruments pel curs 2021-2022:

Dilluns 6 i dimarts 7 de setembre

De 16 a 20 h

Els torns per la selecció de l’horari d’instrument enguany s’atorguen a través d’un sorteig que segueix el calendari següent:

  • del 5 al 31 de juliol de setembre: inscripcions AQUÍ.
  • 2 d'agost: sorteig per atorgar els torns de selecció de l’horari d’instrument.
  • 3 'agost: disponibles els resultats del sorteig amb l’assignació de dia i hora per a la tria d’instruments (publicats a aquesta web i a la cartellera exterior del centre).
  • 6 i 7 de setembre: tria d’horari d’instrument.
  • 7 de setembre: reunió informativa a les 20 h

És important que tothom qui entri al sorteig estiguin presents a l’hora que se’ls indicarà per no perdre l’ordre de la tria.