Buy Ambien China Order Zolpidem Buy Xanax 5Mg Uk Buy Valium Cheap Online Buy Alprazolam 2Mg Uk
Setmana de la Música

La setmana de la música omple Cassà de diverses activitats musicals obertes a tothom. Així doncs, la música que habitualment s'ensenya des de l'Escola de Música Pere Mercader surt de les aules i busca arribar a públics molt diferents. Tallers, concerts, formacions, audicions dels alumnes d’instrument... un conjunt d’activitats musicals per fer viure aquesta disciplina a tot el municipi.

Programes Setmana de la Música