Buy Diazepam Cheap Uk Buy Strong Valium Buy Diazepam Glasgow Buy Ambien Australia Buy Valium Roche Online
Descomptes

Aplicables (a excepció dels cursos de català) a tots els cursos aquí descrits.

10% de descompte

  • Família nombrosa / monoparental
  • Persones en situació d’atur
  • Persones amb discapacitat (amb targeta acreditativa de la discapacitat)
  • Jubilats
  • Titulars del Carnet Cassà Jove
  • Dos germans (menors de 18 anys) inscrits en activitats incloses en aquest llibret. Descompte en ambdues activitats.
  • Persones que s’inscriguin en dues o més activitats incloses en aquest llibret. Descompte en cada activitat.
  • Cursos anuals (realitzant el pagament d’un sol cop abans de l’inici de l’activitat).
 

Tots els descomptes s’han de sol•licitar un cop es formalitza la inscripció i aportant la documentació que justifica la situació en cada cas.

Cada sol•licitant només pot acollir-se a un descompte.