Order Gg249 Xanax Online Ambien Get High Buy Adipex Usa Buy 2 Mg Diazepam Online Uk Buy Zolpidem Online India Order Diazepam Uk
Agrupacions musicals

JOC 150x150 Una de les prioritats de l’Escola Municipal de Música és fomentar la cultura musical entre els seus alumnes, les seves famílies i la   població en general i alhora també potenciar les agrupacions ja existents en el municipi.

 Una manera d’iniciar aquest esperit musical és la participació activa en el món de la música.

 Cassà de la Selva compta amb diferents agrupacions musicals amb llarga tradició musical. Si estàs interessat/da a formar part   d’alguna d’aquestes agrupacions, pots demanar informació al Centre Cultural Sala Galà.