Buy Diazepam 10 Mg Online Buy Genuine Diazepam Online Buy Phentermine Miami Generic For Ambien Soma 350 Mg Generic How To Order Diazepam From Uk
Cursos Música ocult

orquestra guitarres

Agrupació musical per a tots els alumnes de guitarra clàssica, sigui quin sigui el seu nivell, en la que es disposen en diferents rols d'acompanyament i melodia, interpretant repertoris de varis estils i èpoques per crear una textura de corda singular.

S'integra així la guitarra clàssica en un conjunt instrumental per fomentar la pràctica i l'experiència per l'alumnat de tocar en grup.

Dia: dimarts

Horari: de 17 a 18 h

Preus:

  • Gratuït per als alumnes que ja cursen instrument a l’escola.
  • 44 € (1 h)