Buy Zolpidem Reddit Buy Adipex Mexico Buy Xanax 2Mg Australia Buy Zolpidem Tartrate Online Uk Order Prescription Xanax
Cursos Música ocult

sensibilitzacioWP

 
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (P3)

Nens i nenes de 3 a 4 anys
Dia: Dimarts
Horari: de 17.30 a 18.30 h
Preu: 28 € / mes

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (P4)

Nens i nenes de 4 a 5 anys
Dia: Dimecres
Horari: de 17.30 a 18.30 h
Preu: 28 € / mes

 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (P5)

S’introdueix el nen o la nena en el món sensorial de la música.

Nens i nenes de 5 a 6 anys
Dia: Dilluns
Horari: de 17.30 a 18.30 h
Preu: 28 € / mes

INICIACIÓ MUSICAL

Es continua amb el treball auditiu, rítmic, cançó…. Es tracten els elements més bàsics del llenguatge musical i s’inicia la roda d’instruments, a través de la qual els alumnes prenen contacte amb els instruments que es podran estudiar a partir del proper curs.

Nens i nenes de 6 a 7 anys
Dia: Dilluns
Horari: de 17.30 a 18.30 h
Preu: 30 € / mes