Buy Non-Generic Ambien Buy Soma 350Mg Order Phentermine Usa Order Adipex-P 37.5Mg
Cursos Música ocult

comboWP

Dia: dimecres

Horari: de 16 a 16.45 h (grup 1); de 16.45 a 17.30 h (grup 2); de 17.30 a 18.15 h (grup 3).

Adreçat als alumnes a partir de tercer de nivell elemental d’instrument.

El Combo és una agrupació instrumental per poder interpretar tot tipus de música.

La idea és posar en pràctica, juntament amb altres companys, els coneixements que es va adquirint en les classes de llenguatge musical i en les classes d’instrument individualitzat, mitjançant la tècnica, la lectura, la improvisació i l’adaptació als diferents estils.

Preus:

  • Gratuït per als alumnes que ja cursen instrument a l’escola (a partir de 3r de nivell elemental)
  • 44 € (45 min)